Tvedestrand kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KIRKENE

KALENDER

søndag 10 desember
Laget kirke
18:00 Lysmesse
Holt kirke
lørdag 16 desember
Tvedestrand kirke
søndag 17 desember
Tvedestrand kirke
søndag 24 desember
Laget kirke
Dypvåg kirke
Holt kirke
Tvedestrand kirke

Følg oss på facebook

https://tvedestrand.kirken.no/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Tvedestrand menighet
Dypvåg menighet
Holt menighet

LegoTomatos
Ungdomskoret Respons

Holt kirke

Holt kirke – Steinkirke oppført omkring 1100. Utvidet med tømmer til korskirke 1753. Fredet. 

Regnes som en av de rikest dekorerte kirkene i Sør–Norge. Dåpsbaldakin (1758) og korskille (1756), begge av Christian Suckow, er blant hovedverkene i norsk kirkekunst.

Av stor betydning er også altertavlen (Borg 1732), maleriet «Jesus i Getsemane» (Müller 1837), lysekronen (1600–tallet), kirkeskipet «Den norske løve» (1768), orgel (Albrechtsen 1840), fløyaltertavle (1500–tallet) og en sort messehakkel (1753).

Døpefonten er fra omkring 1300. Kirken har egne pulpturer for eieren av Nes Jernverk og prestefamilien, lukkede stoler for ledelsen på jernverket og gallerier for verksarbeidere og husmannsfolk. 

      

 

        

 

Se kart og adresse Holt kirke

 

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: