Tvedestrand kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KIRKENE

KALENDER

søndag 10 desember
Laget kirke
18:00 Lysmesse
Holt kirke
lørdag 16 desember
Tvedestrand kirke
søndag 17 desember
Tvedestrand kirke
søndag 24 desember
Laget kirke
Dypvåg kirke
Holt kirke
Tvedestrand kirke

Følg oss på facebook

https://tvedestrand.kirken.no/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Tvedestrand menighet
Dypvåg menighet
Holt menighet

LegoTomatos
Ungdomskoret Respons

Dypvåg kirke

Dypvåg kirke – steinkirke oppført omkr. 1200, utvidet med tømmer til korskirke 1761. Fredet.

Rikt dekorert. Altertavlen (1776), korskillet (1781) og dåpsbaldakinen (1783) er av «Sørlandets rokokkomester» Ole Nielsen Weierholt med Holt som forbilde.

Av stor verdi er kirkeskipene «Admiral d’Reyter» (1722) og «Den norske løve» (1767). Alterbildet (Jens Stær) er kopi av alterbildet i Risør, som igjen er en speilvendt kopi av Rubens «Nattverden» i Milano.

Døpefonten er fra middelalderen. Interiørene ble fjernet på 1880–tallet og tilbakeført 1921. 


       

 

     

  

Se kart og adresse Dypvåg kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: