KALENDER
18 November
11:00 Gudstjeneste, Dypvåg kirke
11:00 Gudstjeneste, Holt kirke
25 November
11:00 Familiegudstjeneste i Tvedestrand Kirke
11:00 Gudstjeneste, Laget kirke
02 Desember
11:00 Gudstjeneste, Holt kirke
09 Desember
11:00 Gudstjeneste i Dypvåg Kirke
18:00 Gudstjeneste i Tvedestrand Kirke
16 Desember
18:00 Gudstjeneste i Holt Kirke

Følg oss på facebook

http://tvedestrand.kirkene.net/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Tvedestrand menighet
Dypvåg menighet
Holt menighet

LegoTomatos
Ungdomskoret Respons

 

http://tvedestrand.kirkene.net/img/14_03_2017_Kirkelige_handlinger/Dap_14_03_2017.pngVelkommen til å ha dåp i kirkene i Tvedestrand. 

Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, familien og fadderne.
Alle er velkommen til å ta kontakt via vår nettside eller med kirkekontoret for bestilling av dåp.

Bestilling av dåp
Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret. Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av dette skjemaet. Dere mottar fødselsattest på barnet i retur.

Benytt vår elektroniske påmeldingsskjema for bestilling av dåp, eller ta kontakt med kirkekontoret. På nettsiden kan du se hvilke kirker og datoer du kan velge mellom.
Etter påmelding vil du få opp en automatisk bekreftelse på reservasjonen.

Ved dåp i annen kirke enn den dere tilhører, gjør først avtale med ønsket kirke. Fødselsattest og fadderliste sendes deretter i god tid til kirkekontoret i deres bostedssokn. Før også på tid og sted for dåpen.
Faddere
Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne trossamfunn som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere.

Dåpssamtale
I forkant av dåpen tar kirkekontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.
 
Velkommen til oss!

 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk

Brukernavn:

Passord:

Holt, Dypvåg og Tvedestrand menigheter
Tvedestrand kirkelige fellesråd
Tjennaveien 35
4900 Tvedestrand
37199694 / 37199695 / 37199693
post@tvedestrand.kirken.no

kirken.no
Copyright © 2015 Holt Dypvåg Tvedestrand. Powered by KWeb fra kirkedata.no