Tvedestrand kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 10 desember
Laget kirke
18:00 Lysmesse
Holt kirke
lørdag 16 desember
Tvedestrand kirke
søndag 17 desember
Tvedestrand kirke
søndag 24 desember
Laget kirke
Dypvåg kirke
Holt kirke
Tvedestrand kirke

Følg oss på facebook

https://tvedestrand.kirken.no/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Tvedestrand menighet
Dypvåg menighet
Holt menighet

LegoTomatos
Ungdomskoret Respons

B-4

Bibelgruppen B4

Bibelgruppen, eller temagruppen, B4 er en gjeng som samles for å
lage mat og spise sammen, be, lese bibeltekster.
Vi snakker om viktige temaer i tro og liv.

Ungdommer i Tvedestrand som går på videregående og oppover er velkommen til å bli med.
B4 er et samarbeid mellom Frikirken på Songe og de tre menighetene i Den norske kirke i Tvedestrand.

Interessert i å lære mer om B4 eller for å bli med – kontakt ungdomsprest Robert Knudsen på telefon 94052400.
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: