Tvedestrand kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
GRAVFERD

KALENDER

søndag 10 desember
Laget kirke
18:00 Lysmesse
Holt kirke
lørdag 16 desember
Tvedestrand kirke
søndag 17 desember
Tvedestrand kirke
søndag 24 desember
Laget kirke
Dypvåg kirke
Holt kirke
Tvedestrand kirke

Følg oss på facebook

https://tvedestrand.kirken.no/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Tvedestrand menighet
Dypvåg menighet
Holt menighet

LegoTomatos
Ungdomskoret Respons

Navnet minnelund

En navnet minnelund er urnegraver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte.

I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. 

 

 

I en navnet minnelund settes urner ned på et gravfelt på vanlig måte, og

pårørende må gjerne være tilstede ved nedsettelsen.

 

Navneplate monteres på et felles minnesmerke på feltet, ikke på den enkelte grav. Bare standard navneplate kan benyttes.

Feltet og minnesmerket vedlikeholdes av Tvedestrand kirkelige fellesråd.

 

Ved bestilling av grav i navnet minnelund betales en engangsavgift som inkluderer navneskilt med montering samt gravens andel av vedlikehold av feltet i 20 år.

 

 

 

Det benyttes ikke ventetegn/kors ved nedsettelse av urnen, da navneskiltet monteres på minnesmerket umiddelbart.

 

I forbindelse med bestilling av grav i navnet minnelund ved dødsfall, kan det reserveres inntil 2 urnegraver ved siden av tildelt grav mot betaling av festeavgift for 20 år.

 

Priser:

Urne i navnet minnelund,

inkl. plate med inskripsjon             kr 4200,-  (kr 6200,- for utenbys)

For feste av ekstra urnegrav, gjelder samme regler og priser som for kistegrav.

 

Navnet minnelund tilbys på Tvedestrand gravlund

 


Ta kontakt med

Kirkevergen i Tvedestrand for nærmere informasjon,

Tlf. 37 19 96 94

torfinn@tvedestrand.kirken.no     

post@tvedestrand.kirken.no

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: